Så googlar vi idag

Använder oss av sökord

Google är ett sök forum du säker använt dig mycket av, även fast du kanske inte alltid tänker på det. Till exempel på är Google den sökmotorn du har i din smartphone när du söker på saker via internet, så vida du inte har ändrat det via inställningar. Hursomhelst, så finns det lite knep vi människor har utvecklat för att man enklast och smidigast ska kunna söka på saker på Google och sedan hitta informationen snabbt. För om det är något vi människor inte har så är det tid, iallafall inte dem flesta. Många lever i stress, och att hitta en genväg och för allt att flyta på mycket snabbare ligger numera i människans natur. Vi som söker på Google brukar använda oss mest av sökord. Med det menar vi att man väljer ut vissa ord ur det som vi vill få reda på, för att snabbt kunna hitta det. Google fungerar också så, att de sorterar sökresultaten efter vissa specifika sökord eller nyckelord.

 

Internationellt språk som engelska används ofta

Du kanske har märkt att vi i Sverige, men även i många andra länder, blir allt mer internationella. Med det menas att vi använder oss mer av det engelska språket som dessutom är det internationella spåret, iallafall i de flesta länder. Dessutom får allt mer varor och produkter deras namn på engelska, vilket för att allt blir stegvis mer och mer internationellt. Det gör även att vi använder oss av det engelska språket oftare när vi söker på Google. Det gör dessutom att vi generellt blir bättre på engelska och lär oss det snabbare. Eftersom världsmarknaden vidgas mer och mer, och att det blir allt vanligare att köpa produkter från utlandet, så måste allt översättas till ett engelskt språk för att kommunikationen ska fungera.

 

Tar hjälp av förslagslistan

När man söker på Google så brukar det oftast räcka med att skriva in ett ord innan det kommer upp förslag på vilket ord eller vilken mening du söker efter. Det är oftast till stor hjälp, då det är vanligt att man vill söka efter något man bara vet hur det uttalas men inte hur det stavar. Eftersom Google är ett elektroniskt hjälpmedel och en dator, så har den ju inte den sociala kompetensen att man kan fråga den. Så småningom om lär det komma. Vi kan till exempel fråga “Siri” på iPhone nu. Men förslagslistan som kommer upp är oftast till stor användning. Dessutom så finns det så kallade cookies som samlas på din dator när du googlar och besöker olika hemsidor. Skulle vi säga att du exempelvis söker väldigt mycket på fotbollsskor, så kommer datorn ihåg det skulle man kunna säga och så kommer de oftast upp flest förslag som har med fotboll att göra. Reklamen som kommer upp på Google kan även ha att göra med fotboll, på grund av att datorn registrerar allt du söker på. Det är något som är viktigt att tänka på, trots att förslagslistan kan vara till stor hjälp.

Privacy Policy